Quản lý thu chi – Quỹ tiền trên App

Quản lý thu chi trên app giúp bạn quản lý được dòng tiền vào ra của cửa hàng.

Từ màn hình chính bạn chọn [Thu chi], PosApp sẽ hiện ra giao diện như sau (H1)

Tồn đầu kỳ: Là số tiền có trước thời gian xem báo cáo

Tiền thu: Là số tiền thu trong ngày

Tiền chi: Là số tiền chi trong ngày hôm nay

Ví màu đỏ: Thể hiện mục tiền chi

Ví màu xanh: Thể hiện mục tiền thu*

*: Đặc biệt, khi bán hàng phần mềm sẽ tự động trừ

 

 

H1

Để tạo mục thu tiền hoặc chi tiền, bạn chọn dấu [+] như trong hình (H2)

H2

Chọn tiếp dấu [+] (H3)

H3

Nhập thông tin loại tiền thu - chi: Ví dụ:: Tiền mua củ cải (H4)

Loại: Là tiền Chi để mua sản phẩm

 

H4

Nhóm tiền chi đã được tạo (H5)

H5

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn! Chat với chúng tôi qua Zalo!