Thiết lập in từ web đến máy in cổng USB

Bước 1: vào trang http://shop.posapp.vn, vào mục [Bán hàng]

Bước 2: Ở màn hình H1, ta chọn [In] để in phiếu tạm tính, [Thanh toán] để in hóa đơn

in khi thanh toán

H1

Bước 3:  Khi bấm [In] hoặc [Thanh toán], ta sẽ ra được màn hình như màn hình H3

H2

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn! Chat với chúng tôi qua Zalo!