Hướng dẫn quản lý kho


Tạo danh mục quản lý kho  

Cấu hình định lượng nguyên vật liệu

Tạo phiếu xuất nhập kho

④ Kiểm kê quản lý tồn kho


① Tạo danh mục quản lý kho 

Nhập kho nguyên vật liệu trên WEB

Nhập kho nguyên vật liệu trên Điện Thoại


Từ màn hình chính chọn biểu tượng kho  sẽ xuất hiện màn hình tổng quan tình hình xuất nhập kho hôm nay  như hình H1 bên dưới

tong quan nhap xuat

H1. Tổng quan xuất nhập kho hôm nay

Chọn biểu tượng 「+」góc phải trên để thêm mới mặt hàng quản lý kho (xem hình H2)

tao-mo-hang-ton

Lưu ý:

. Đơn vị hiện thị xuất nhập kho là gì ? Giả sử mặt hàng Coca có số lượng tồn kho 240 lon . Nếu bạn chọn đơn vị hiển thị là lon thì con số hiện thị báo cáo sẽ là 240. Nếu bạn chọn đơn vị hiện thị hàng tồn theo đơn vị thùng . Bạn thiết lập giá trị quy đổi 1 thùng = 24 lon thì ở báo cáo con số hiển thị là 10 (10 thùng =240 lon)

. Danh sách mặt hàng quản lý kho và danh sách món ăn được quản lý hoàn toàn riêng biệt nhau. 1 món ăn sẽ tiêu hao 1 hoặc nhiều nguyên vật liệu kho . Phần thiết lập này sẽ hướng dẫn ở bước kế tiếp cấu hình  định lượng nguyên vật liệu.

② Cấu hình định lượng nguyên vật liệu

Định lượng nguyên vật liệu trên WEB

Định lượng nguyên vật liệu trên Điện thoại

Từ màn hình chính chọn [Cài đặt] ->[Đồ uống, món ăn] -> chọn Thêm mới hoặc sửa món sẽ xuất hiện màn hình H3 bên dưới

thiet lap dinh luong

H3. Thiết lập định lượng món

Sau khi chọn [Hàng tồn kho] sẽ xuất hiện màn hình cho phép bạn cài đặt định lượng nguyên vật liệu cho món. Như hình H4 bên dưới sẽ cài đặt 1 ly cafe sẽ sử dụng 25mg bột cafe và 10ml sữa đặc.

hoan tat dinh luong

H4. Cài đặt mức định lượng tiêu hao nguyên vật liệu

Sau chọn [Lưu ] như hình trên là bạn đã hoàn tất cài đặt tiêu hao nguyên vật liệu cho 1 ly cafe. Bạn có thể kiểm tra bằng cách tạo mới và thanh toán đơn hàng gồm 2 ly cafe sữa.  Sau đó vào kho kiểm tra thông tin số lượng xuất ngày hôm nay của 2 mặt hàng bột cafe và sữa đặc sẽ tương ứng như sau

        Bột cafe : 2ly  x 25 = 50mg

       Sữa đặc  : 2 lý  x 10  = 20mg

Tương tự hình bên dưới là cài đặt quản lý tồn kho lon Pepsi . Mỗi lần bán 1 lon pepsi từ menu sẽ trừ kho  1 lon mặt hàng pepsi H5

dinh luong pesi

H5. Tồn kho mặt hàng lon Pepsi

③ Tạo phiếu xuất nhập kho

Từ màn hình chính chọn biểu tượng kho  -> chọn nút 「+」 dưới cùng  màn hình (H6) để thêm mới phiếu nhập, xuất kho

tong quan nhap xuat

H6. Thêm phiếu xuất nhập kho

Làm theo hướng dẫn như H7 bên dưới chọn danh sách mặt hàng cần nhập / xuất . Nhập chi tiết số lượng nhập, đơn vị nhập, giá trị quy đổi ra đơn vị cơ bản. Ví dụ :

    Mặt hàng:  Pepsi

    Đơn vị cơ bản: lon

    Số lượng nhập : 10  .  Đơn vị nhập : thùng  . Giá trị quy đổi 1 thùng = 24 lon

    Như vậy số lượng nhập theo đơn vị cơ bản là : 10 x 24 = 240 lon

   Vì vậy nếu bạn thiết lập đơn vị hiển thị là thùng thì con số hiển thị  nhập sẽ là 10 (thùng).  Nếu đơn vị hiển thị là lon thì con số hiện thị là 240 (lon)

nhap-xuat-kho

H7. Lập phiếu nhập, xuất kho

④ Kiểm kê quản lý tồn kho

Từ màn hình chính -> chọn menu [Kho] -> chọn menu góc phải trên chọn [Kiểm kê kho] -> chọn icon [+] dưới cùng để thêm mới phiếu kiêm kê kho

tao kiem ke

H8. Thêm mới phiếu kiểm kê kho

Tại phiếu kiểm kê chọn các mặt hàng cần kiểm kê, nhập số lượng thực tế mặt hàng kiểm kê -> chọn [Lưu] để hoàn tất phiếu kiểm kê. Tham khảo hình H9 bên dưới

kiem ke kho

H9. Nhập phiếu kiểm kê kho

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!