Quản lý và phân quyền nhân viên


Định nghĩa quyền cho từng vai trò

Tạo mới và gán vai trò cho nhân viên


Tạo nhân viên, phân quyền nhân viên trên WEB

Tạo nhân viên, phân quyền nhân viên trên Điện Thoại

① Định nghĩa quyền cho từng vai trò

Từ màn hình chính chọn [Cài đặt]->[Thiết lập cửa hàng] -> [Thiết lập vai trò] sẽ đến màn hình danh sách vai trò như hình H1. Mặc định ứng dụng tạo sẵn 4 vai trò hay dùng gồm: quản lý, thu ngân, phục vụ, bếp/bar . Bạn chọn vào từng vai trò để thêm hoặc loại bỏ các quyền hạn.
danh sach vai tro

H1. Danh sách vai trò

Bạn có thể chọn [+] dưới cùng để tự thêm mới và định nghĩa vai trò riêng theo nhu cầu cụ thể từng quán như H2 bên dưới

them vai tro

H2. Tạo mới và thiết lập quyền cho vai trò

② Tạo mới và gán vai trò cho nhân viên

Từ màn hình chính chọn [Cài đặt]->[Quản lý nhân viên] . Bạn có thể thêm mới, phân quyền hoặc xoá nhân viên (H3.).

danh sach nhan vien

H3. Màn hình quản lý nhân viên

Chọn nút [Thêm] góc phải trên để thêm mới nhân viên như hình dưới (H4)

them nhan vien

Nhập tên nhân viên, thiết lập tài khoản và mật khẩu cho phép nhân viên đăng nhập ứng dụng. Chọn vai trò đã thiết lập trước đó gán cho nhân viên hoặc thêm mới vai trò đặc biệt cho 1 nhân viên cụ thể.

① Tạo kết ca

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!