Trung tâm trợ giúp khách hàng PosApp.vn – Hotline: 1900 3016

CÁC CÀI ĐẶT CƠ BẢN

 MÔ HÌNH TRIỂN KHAI & HỆ THỐNG 

 TẠO TÀI KHOẢN VÀ BẮT ĐẦU SỬ DỤNG  

 TẠO TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN & PHÂN QUYỀN 

 CÀI ĐẶT SƠ ĐỒ BÀN 

 CÀI ĐẶT SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

 THIẾT LẬP BÁN HÀNG 

Nếu bạn cần nhân viên của chúng tôi hỗ trợ vui lòng làm theo các bước sau

Tải Ultraviewer để được hướng dẫn từ xa trên máy Window

Tải Teamviewer hỗ trợ từ xa dành cho Macbook

Hỗ trợ in hóa đơn trên PC

Gặp vấn đề kỹ thuật hoặc chưa giải quyết được?

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!