Tạo tài khoản nhân viên và phân quyền

 

Tạo nhân viên, phân quyền nhân viên trên WEB

Bước 1: Đăng nhập vào trang web: https://shop.posapp.vn/

Bước 2: Bạn vào [DANH MỤC] -> [Nhân viên] sẽ hiện ra tùy chọn như hình 1

H1. Màn hình tạo tài khoản nhân viên

Bước 3: Sau khi bạn nhập các thông tin trong phần [Tạo tài khoản nhân viên], vào phần [Thiết lập vai trò] sẽ ra màn hình như H2.

thiết lập vai trò

H2. Màn hình các vai trò đã được thiết lập

Bước 4: Định nghĩa vai trò của nhân viên (H3)

thêm vai trò

H3. Các vai trò của nhân viên

Tạo nhân viên, phân quyền nhân viên trên ứng dụng:

① Định nghĩa quyền cho từng vai trò

Từ màn hình chính, ta vào [Cài đặt] -> [Quản lý nhân viên]

nhân viên

H1

Từ màn hình tạo nhân viên, ta chọn nút [Thêm] để thêm nhân viên

H2

Sau đó nhập thông tin tài khoản của nhân viên như sau:

Sau khi nhập thông tin đăng nhập cho nhân viên xong, ta bấm chọn vai trò cho nhân viên. Phần mềm đã cài đặt sẵn 4 quyền mặc định của nhân viên bao gồm: Quản lý, Thu ngân, Phục vụ, Bếp/Bar cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, đối với mỗi cửa hàng khác nhau sẽ có các quy định khác nhau nên bạn có thể chỉnh sửa các vai trò này bằng cách bấm vào nút [Xem vai trò]

H3

Để thêm vai trò, ta nhấp vào nút [Xem vai trò], sau đó bấm dấu [+] (H4)

 

H4

Sau đó, ta lựa chọn các thông tin như hình bên dưới.

 

Để tạo ca làm việc cho nhân viên, từ màn hình quản lý nhân viên, ta chọn [Chọn giờ làm]

 

 

 

 

 

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!