Các bước sử dụng cơ bản

 • Các thao tác bán hàng cơ bản

  2016-10-16 23:50:37

  Quy trình cơ bản ① Ghi order      ② In phiếu bếp ③ Thêm, sửa, hủy món                   ④ Hủy order chưa thanh toán ⑤ Thanh toán  ⑥ Hủy thanh toán ⑦ Ghi

  Xem thêm

 • Thiết lập máy in bếp, máy in hóa đơn

  2016-10-16 22:05:46

  1.Các loại máy in hỗ trợ in trực tiếp từ điện thoại     Hiện tại ứng dụng hỗ trợ in trực tiếp yêu cầu bếp, hóa đơn thanh toán hoàn toàn bằng tiếng Việt

  Xem thêm

 • Quản lý và phân quyền nhân viên

  2016-10-16 17:01:26

  ① Định nghĩa quyền cho từng vai trò ② Tạo mới và gán vai trò cho nhân viên Tạo nhân viên, phân quyền nhân viên trên WEB Tạo nhân viên, phân quyền nhân viên trên

  Xem thêm

 • Hướng dẫn quản lý kho

  2016-10-14 18:12:52

  ① Tạo danh mục quản lý kho   ② Cấu hình định lượng nguyên vật liệu ③ Tạo phiếu xuất nhập kho ④ Kiểm kê quản lý tồn kho ① Tạo danh mục quản lý kho  Nhập

  Xem thêm

 • Theo dõi hoạt động kinh doanh

  2016-05-26 11:30:06

  1. Tải ứng dụng quản lý hoặc xem trực tiếp trên máy tính PC ◆ Trên máy tính :  truy cập Tại Đây để xem báo cáo ◆ Trên điện thoại tải ứng dụng trên IOS, Android

  Xem thêm

 • Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp

  2016-05-20 11:59:32

  1. Cài đặt thực đơn 2. Cài đặt sơ đồ bàn Từ màn hình menu chính phía trên vào cài đặt để thực hiện cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn 1. Cài đặt thực

  Xem thêm

 • Đăng ký và cài đặt phần mềm

  2016-05-20 00:19:13

  Bước 1:  Đăng ký dịch vụ Truy cập vào link dưới đây để đăng ký sử dụng ĐĂNG KÝ   Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu ở màn hình trên. Tùy chọn [Khởi tạo dữ

  Xem thêm

DMCA.com Protection Status