Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý PosApp

BƯỚC 1: Nhập dữ liệu danh mục sản phẩm và tạo tài khoản

Có 2 cách:

Cách 1: Tạo trực tiếp trên trang web Posapp.vn:

Cách 2: Tạo dữ liệu trực tiếp bên trong ứng dụng PosApp

A - Tạo tài khoản trong ứng dụng PosApp

tạo tài khoản cho phần mềm quản lý bán hàng posapp

tạo mới tài khoản cho phần mềm quản lý posapp

B- NHẬP MENU CHO QUÁN TRONG ỨNG DỤNG POSAPP

Bước 1: Nhập nhóm thực đơn

Từ màn hình chính -> chọn [Cài đặt] -> chọn [Nhóm thực đơn].  Click nút [Thêm] ở góc phải trên để thêm mới nhóm.

Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp

Bước 2: Nhập món

Từ màn hình chính -> chọn [Cài đặt] -> chọn [Đồ uống, món ăn].  Sau đó chọn nhóm thực đơn  của món muốn thêm (lưu ý không chọn nhóm [Phổ biến] ) .

Kế tiếp chọn nút [Thêm] góc phải trên -> nhập đầy đủ thông tin tên món, giá bán, đơn vị... -> chọn  [Lưu] để hoàn tất.

Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp


BƯỚC 2: Hướng dẫn download ứng dụng và đăng nhập

BƯỚC 3: Cài đặt Phòng - Bàn để hỗ trợ quản lý theo khu vực

1/ Cài đặt khu vực 
Từ màn hình chính -> chọn [Cài đặt] -> chọn [Sơ đồ bàn] -> Ở phần khu vực phía trên chọn nút [Thêm]  ngoài cùng bên phải để thêm mới khu vực.

Ngoài ra có thể chạm và giữ ngón tay ở khu vực đã tạo để hiển thị menu cho phép đổi tên hoặc xoá khu vực.

Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp

2/ Cài đặt bàn 
Từ màn hình chính -> chọn [Cài đặt] -> chọn [Sơ đồ bàn] -> chọn khu vực của bàn muốn thêm -> nhập tên bàn -> click [Thêm] để thêm mới bàn

Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp

BƯỚC 4: Thiết lập giá phòng cho quán (NẾU CÓ)

Từ màn hình chính -> [CÀI ĐẶT] -> [Khung giá, nhóm phòng]

Khung giá, nhóm phòng

karaoke - bida

quản lý quán karaoke bida

quản lý karaoke bida

BƯỚC 5: BÁN HÀNG

Bước 1 : Từ màn hình chính, vào mục [Bán hàng]

Bước 2: Từ danh sách bàn, chọn phòng (bàn) trống mà bạn muốn bán hàng (Bàn 102)

phần mềm quản lý nhà hàng

Bước 3: Chọn món -> [Lưu] hoặc [Lưu và in] nếu bạn có máy in phiếu ở bếp

Chọn món

Bước 4: Trạng thái bàn đã chuyển màu (Bàn 102 đã đổi màu)

Trạng thái bàn đã đổi màu

Bước 5: Nhấp chọn lại bàn 102 -> Chọn dấu 3 chấm góc phải màn hình -> [Thiết lập giá phòng]

thiết lập giá phòng

Sau đó chọn loại phòng bạn đã thiết lập

chọn loại phòng

Sau đó nhấn nút [THANH TOÁN]

Thanh toán

Mục thanh toán

Để xem chi tiết hoặc điều chỉnh giá phòng, nhấp vào chữ [Giá phòng]

thông tin giá phòng

Xem thêm một số tính năng khác TẠI ĐÂY

hệ thống pos
TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn! Chat với chúng tôi qua Zalo!