Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý PosApp

BƯỚC 1: Nhập dữ liệu danh mục sản phẩm và tạo tài khoản

Có 2 cách:

Cách 1: Tạo trực tiếp trên trang web Posapp.vn:

Cách 2: Tạo dữ liệu trực tiếp bên trong ứng dụng PosApp

A - Tạo tài khoản trong ứng dụng PosApp

tạo tài khoản cho phần mềm quản lý bán hàng posapp

tạo mới tài khoản cho phần mềm quản lý posapp

B- NHẬP MENU CHO QUÁN TRONG ỨNG DỤNG POSAPP

Bước 1: Nhập nhóm thực đơn

Từ màn hình chính -> chọn [Cài đặt] -> chọn [Nhóm thực đơn].  Click nút [Thêm] ở góc phải trên để thêm mới nhóm.

Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp

Bước 2: Nhập món

Từ màn hình chính -> chọn [Cài đặt] -> chọn [Đồ uống, món ăn].  Sau đó chọn nhóm thực đơn  của món muốn thêm (lưu ý không chọn nhóm [Phổ biến] ) .

Kế tiếp chọn nút [Thêm] góc phải trên -> nhập đầy đủ thông tin tên món, giá bán, đơn vị... -> chọn  [Lưu] để hoàn tất.

Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp


BƯỚC 2: Hướng dẫn download ứng dụng và đăng nhập

BƯỚC 3: Cài đặt Phòng - Bàn để hỗ trợ quản lý theo khu vực

1/ Cài đặt khu vực 
Từ màn hình chính -> chọn [Cài đặt] -> chọn [Sơ đồ bàn] -> Ở phần khu vực phía trên chọn nút [Thêm]  ngoài cùng bên phải để thêm mới khu vực.

Ngoài ra có thể chạm và giữ ngón tay ở khu vực đã tạo để hiển thị menu cho phép đổi tên hoặc xoá khu vực.

Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp

2/ Cài đặt bàn 
Từ màn hình chính -> chọn [Cài đặt] -> chọn [Sơ đồ bàn] -> chọn khu vực của bàn muốn thêm -> nhập tên bàn -> click [Thêm] để thêm mới bàn

Cài đặt thực đơn và sơ đồ bàn cho PosApp

BƯỚC 4: Thiết lập giá phòng cho quán (NẾU CÓ)

Từ màn hình chính -> [CÀI ĐẶT] -> [Khung giá, nhóm phòng]

Khung giá, nhóm phòng

karaoke - bida

quản lý quán karaoke bida

quản lý karaoke bida

BƯỚC 5: BÁN HÀNG

Bước 1 : Từ màn hình chính, vào mục [Bán hàng]

Bước 2: Từ danh sách bàn, chọn phòng (bàn) trống mà bạn muốn bán hàng (Bàn 102)

phần mềm quản lý nhà hàng

Bước 3: Chọn món -> [Lưu] hoặc [Lưu và in] nếu bạn có máy in phiếu ở bếp

Chọn món

Bước 4: Trạng thái bàn đã chuyển màu (Bàn 102 đã đổi màu)

Trạng thái bàn đã đổi màu

Bước 5: Nhấp chọn lại bàn 102 -> Chọn dấu 3 chấm góc phải màn hình -> [Thiết lập giá phòng]

thiết lập giá phòng

Sau đó chọn loại phòng bạn đã thiết lập

chọn loại phòng

Sau đó nhấn nút [THANH TOÁN]

Thanh toán

Mục thanh toán

Để xem chi tiết hoặc điều chỉnh giá phòng, nhấp vào chữ [Giá phòng]

thông tin giá phòng

Xem thêm một số tính năng khác TẠI ĐÂY

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!