Thiết lập order món in tách bếp , pha chế

Thiết lập bếp là tính năng đặc biệt dành cho các nhà hàng, cafe, ăn uống. Tùy mỗi một món khác nhau mà việc tiếp nhận yêu cầu chuyển xuống bếp cũng khác nhau

Ví dụ:

+ Yêu cầu làm nước cam chuyển xuống quầy pha chế

+ Yêu cầu làm món mì xào chuyển xuống quầy bếp

 

Từ màn hình [Cài đặt] -> [Sản phẩm, dịch vụ] (H1)

 

H1

Chọn loại sản phẩm cần cài đặt bếp (H2)

sản phẩm

H2

Nhấp chọn [Chỉnh sửa sản phẩm] (H3)

chỉnh sửa sản phẩm

H3

Từ [In và hiển thị], chọn bếp mà bạn muốn in  (H4) & (H5)

H4

H5

Vậy là món của bạn đã được mặc định chuyển xuống Bếp 1

Cài đặt máy in bếp:

Từ màn hình chính -> [Cài đặt] -> [Cài đặt máy in] (H6)

H6

H7

 

Sau đó bạn thiết

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!