[LỖI MÁY IN] Không hiển thị tùy chỉnh máy in trong Control Panel

Do service printer bị lỗi hoặc đụng port không start được

Tìm Services ở nút Star

111

 

Mở Print Spooler. Chuyển thành Automatic

Click phải vào Print Spooler và chọn Restart/Stop và nhấn Ok

222

 

Mở Remote Procedure Call Locator. Chuyển thành Automatic

Click phải vào và Remote Procedure Call Locator  chọn Restart/Stop và nhấn Ok

333

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!