[LỖI MÁY IN] Những lỗi cơ bản của máy in

Nguyên nhân :

Máy in IP tĩnh khác đường mạng với wifi hiện tại

Dây mạng có vấn đề : kiểm tra phía sau máy in có sáng đủ 2 đèn xanh và vàng

Xem thêm : Cách lấy IP máy in

Chưa điều chỉnh share name hoặc nhập sai không đúng với share name trong app

123

Chưa cài driver máy in

            • Driver máy in Xprinter :

ĐÂY

Driver máy in Bixolon : ĐÂY

Chưa chạy phần mềm XAMPP

234

Port lúc cài driver chưa đúng

345

Mở XAMPP bị báo lỗi và tự động tắt :

Nguyên nhân : Do đụng Port phần mềm

Khắc phục : Truy cập vào : C:\xampp\apache\conf --> Mở httpd.conf bằng WordPad

Tìm kiếm và chỉnh sửa thành 8080

456

Nhấn Start để sử dụng 567

VỚI MÁY IN USB

Kiểm tra dây OTG tiếp xúc với thiết bị Android hoặc dây USB

Thiết bị Android không nhận được tín hiệu từ OTG hoặc USB

VỚI MÁY IN BLUETOOTH

Không tìm thấy thiết bị máy in khi quét

Vào cài đặt thiết lập Bluetooth

Pair thiết bị cần in
Unpair những thiết bị đã Pair trước đó

Sau khi Pair, vào lại phần mềm và quét

Chọn và lưu

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!