Chi tiết quy trình quản lý giặt ủi, nhập danh sách dịch vụ, quản lý kho

  1.  1/ Ngay tại màn hình chính hiển thị các mục quản lí:

giặt ủi 1

Để bán hàng nhấp chọn vào mục bán hàng

Để thiết lập cửa hàng, dịch vụ và các cài đặt khác  > nhấp chọn cài đặt

2/ Sau khi nhấp chọn vào mục bán hàng sẽ có giao diện sau:

phần mềm giặt ủi

Nhấp chọn vào dấu cộng bên phải dưới để chọn dịch vụ mà khách hàng sử dụng

3/ Sau khi nhấp vào dấu cộng ở góc phải bên dưới

giặt ủi 4

Chọn các dịch vụ mà khách sử dụng

Sau đó nhấp vào ô có chữ khách hàng để chọn tên khách hàng

4/ Chọn khách hàng:

ứng dụng quản lý giặt ủi

Nhấp vào dấu cộng bên phải nếu khách hàng chưa có trong hệ thống để tạo mới thông tin khách hàng

5/ Sau khi order xong

phần mềm quản lý giặt ủi

Nhấp chọn nút [Lưu & in] màu vàng nếu muốn in phiếu nhận đồ cho khách hoặc nhấn nút [Lưu] nếu không in phiếu

6/ Chọn trạng thái sau khi order

trả đồ giặt ủi

Nhấp vào mủi tên chỉ xuống ở dưới số tiền (20,000) để tạo trạng thái

7/ Màn hình tạo trạng thái

trạng thái đồ giặt

Nhấp vào dấu cộng để tạo trạng thái (chưa giặt, đã giặt, chưa giao,…)

Các trạng thái chỉ cần tạo 1 lần đầu tiên

7/ Nhấp vào dấu [+] cộng tiếp theo

lựa chọn trạng thái giặt ủi

Nhấp chọn dấu [+] để tạo trạng thái

8/ Nhấp vào dấu cộng tiếp theo

tạo trạng thái giặt ủi

Nhấp chọn dấu cộng để tạo trạng thái

9/ Nhập trạng thái

phần mềm tính tiền giặt là

Nhập tên trạng thái và chọn màu cho trạng thái > chọn mặc định nếu muốn trạng thái đó xuất hiện ngay sau khi order

  1. 10/ Trạng thái đã được tạo

  2. giat-ui-10

Trạng thái chưa giặt đã được tạo

11/ Trạng thái xuất hiện trên mỗi order

phần mềm giặt là

Trạng thái “Chưa Giặt” được cài mặc định vì vậy sau khi order sẽ tự động được gắn luôn trạng thái này

12/ Các trạng thái khác được tạo

giat-ui-12

Các trạng thái tùy theo quy trình của cửa hàng được tạo, khi thực hiện xong, nhấp chọn trạng thái để đổi trạng thái tiếp theo.

13/ Các trạng thái được đổi

ứng dụng giặt ủi

Các trạng thái được đổi sang trạng thái khác và được hiển thị theo màu đã chọn

14/ Thanh toán sau khi hoàn thành

ứng dụng quản lý giặt ủi

Gõ vào ô tìm kiếm để tìm kiếm khách hàng ( có thể gõ tên, số điện thoại hoặc email)

  1. 15/ Nhấp chọn vào đơn hàng

  2. ứng dụng quản lý giặt ủi

Nhấp chọn vào chữ thanh toán > thanh toán

  1. 16/ Sau khi nhấp vào chữ thanh toán > kết thúc quy trình bán hàng.

THIẾT LẬP MENU VÀ GIÁ

a/ Để thiết lập danh sách dịch vụ:

Vào mục cài đặt > chọn sản phẩm dịch vụ

giat-ui-16

Nhấn và giữ tên nhóm để đổi tên hoặc xóa

Nhấp vào chữ “ Thêm “ để thêm nhóm

Chọn nhóm > nhấp vào dấu cộng phía trên bên phải để thêm dịch vụ, xóa hoặc sữa dịch vụ

b/ Tạo giá cho dịch vụ:

ứng dụng quản lý giặt ủi

Nhấp vào mủi tên bên cạnh giá bán lẻ.

Có thể tạo nhiều mức giá khác nhau cho dịch vụ đó, khi khách sử dụng mới chọn giá dịch vụ muốn áp dụng.

Hoặc giá có thể được sửa trực tiếp trên đơn hàng khi order

ứng dụng quản lý giặt ủi

Nhấp vào cột số lượng dịch vụ trong danh sách vừa order > sữa số lượng hoặc giá trực tiếp trên đơn hàng (chỉ áp dụng cho đơn hàng được order)

Hoặc ở màn hình order có chữ thêm nhanh, cũng có thể tạo dịch vụ ngay tại đó, nếu dịch vụ chưa được thiết lập trước đó

QUẢN LÍ KHO

Các chất giặt rửa đều được quản lí tại kho.

Nếu định lượng cho dịch vụ đó sẽ tiêu tốn hết bao nhiêu nguyên liệu thì số nguyên liệu đó sẽ được trừ tương ứng vào kho, cho phép quản lí nguyên liệu tồn và nguyên liệu đã sử dụng

phần mềm quản lý giặt ủi

Để tạo nguyên liệu mới trong kho: Nhấp chọn dấu cộng phía trên bên phải > điền thông tin > lưu lại

Để nhập hàng vào kho: Nhấp chọn dấu cộng phía dưới bên phải> chọn các mặt hàng cần nhập kho >  nhấn “xong”  > nhập số lượng theo thứ tự các mặt hàng  > lưu

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!