[LỖI MÁY IN] Lỗi không đổi được Share name máy in

KHẮC PHỤC

Vào control panel hoặc vào run gõ lệnh control (go to Control panel) = cách (gõ phím  “Windows + R” để vào Run –> type “control”

12

 

Vào administrator tools (click “Administrator tools”)

23

Tìm services và click đúp (click “services”)

34

Tìm (go to ) “windows firewall”

45

Chọn automatic và start lại services nhé (choose Automatic and start -> ok)

56

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!