Báo cáo, Kiểm kê kho trên app

Xem báo cáo hàng tồn kho:

Bước 1: Từ màn hình chính -> [Kho]

H1

Bước 2: Từ (H1), chọn [Lịch sử nhập xuất] để xem các báo cáo nhập xuất trong ngày của nhân viên (H2)

H2

Bước 3: Nhấp vào 1 mục bất kỳ để xem chi tiết lượng hàng xuất

H3

Kiểm kê kho:

Khi định lượng để trừ kho (Ví dụ 1 dĩa bò xào trừ 100 gam bò), đôi khi người nhân viên chế biến không đúng định lượng sản phẩm theo mức quy định khiến cho lượng hàng tồn trong kho khác so với lượng tồn thực thực tế, lúc này bạn phải nhập lại hàng tồn thực tế.

Bước 1: Từ (H1) như ở trên, ta chọn [Kiểm kê kho] ta sẽ thấy xuấ thiện màn hình sau [H4], ta bấm chọn dấu [+]

H4

Bước 2: Từ (H5), ta bấm [Chọn mặt hàng]

H5

Bước 3: Từ [H6], ta chọn mặt hàng muốn kiểm kho

H6

 

Bước 4: Nhập lượng hàng tồn thực tế và bấm lưu (H7)

H7

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!