Báo cáo thống kê trên app

Từ màn hình chính -> [Báo Cáo] để xem các báo cáo theo ngày

Kéo xuống phía dưới để xem các báo cáo chi tiết trong ngày

 

Nhấn vào [Xem phiếu] ở phía đầu, góc bên phải để xem báo cáo chi tiết các hoá đơn bán hàng trong ngày.

Nhấp vào 3 dấu gạch ngang góc phía trên bên trái để xem chi tiết các thông tin báo cáo chuyên sâu.

 

Nhấp vào từng báo cáo để xem chi tiết các báo cáo kinh doanh chuyên sâu bao gồm:

Báo cáo bán hàng: Thể hiện chi tiết tiền thu cũng như số lượng hoá đơn thu trong ngà, ca làm việc của nhân viên

Doanh thu theo thời gian: Xem chi tiết tỉ trọng các loại mặt hàng bán theo thời gian

Doanh thu theo nhân viên: Báo cáo chi tiết tiền thu trong ngày theo từng nhân viên

Báo cáo lãi lỗ: Báo cáo doanh thu và chi phí bán hàng

Số lượng khách: Báo cáo số lượng khách vào - ra cửa hàng theo khung thời gian trong ngày.

Công nợ khách hàng: Xem báo cáo các hoá đơn nợ, chưa trả của khách.

Lịch sử phiếu: Xem toàn bộ số phiếu hoá đơn trong ngày

 

Một số hình ảnh các báo cáo:

 

Báo cáo lãi lỗ

số lượng khách

Báo cáo số lượng khách 

 

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!