Thiết lập combo hàng hóa trên app

Bước 1: Từ màn hình chính -> [Cài đặt] ->[Sản phẩm, dịch vụ] (H1)

H1

Bước 2: Nhấp dấu [+] trên góc phải màn hình để tạo mới sản phẩm (H2)

thêm món

H2

Bước 3: Sau khi nhập tên món Combo, bạn vào phần [Thiết lập combo/Tồn kho] (H3)

H3

Bước 4: Nhấn dấu [+] góc bên phải để tạo nhóm combo mới (H4)

H4

Bước 5: Nhập tên Combo, số lượng món cho phép tối đa trong Combo sau đó bấm [OK] (H5)

H5

Bước 6: Nhấp vào nút [Thêm món] để thêm món trong Combo (H6)

Bước 7: Chọn món để cho vào Combo (H7)

H7

Bước 8: Sau khi đã bấm các tuỳ chọn, ta bấm [OK] (H8)

H8

Bước 9: Sau khi chọn xong, ta sẽ có kết quả như sau, như ta thấy, kế bên món có dòng text ghi [Mặc định] do ta không tick vào ô món tuỳ chọn [H9]

mặc định

H9

Bước 10: Đối với sản phẩm tuỳ chọn (Khăn lạnh) có thể dùng hoặc không hay như topping thêm vào món có tính tiền , bạn có thể bấm vào ô [Món tuỳ chọn] và nhập giá tiền, khi khách sử dụng sản phẩm mới tính tiền. (H10)

H10

H11

Bước 11: Vào phần [Bán Hàng], chọn món (H12)

H12

Bước 12: Điều chỉnh tuỳ chọn combo (nếu có yêu cầu)

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!