Thiết lập định lượng nguyên vật liệu trên app

Định lượng nguyên vật liệu tức là định lượng mức hàng sẽ trừ trong kho:

Định lượng để làm gì?
- Đối soát lượng hàng tồn ước tính - giúp loại bỏ việc nhân viên ăn cắp hàng trong kho đem về nhà

- Đối soát lượng hàng tồn
Ta có 2 loại định lượng nguyên vật liệu

1/ Định lượng trừ theo tỉ lệ 1:1

- Khi bán 1 cái áo sẽ 1 cái trong kho

- Khi bán 1 Heneiken sẽ trừ 1 Heneiken trong kho

2/ Định lượng trừ theo tỉ lệ khác 1:1 (Thường dùng cho ngành hàng ăn uống)

Bao gồm 2 loại định lượng:

Định lượng sản phẩm bán 1 loại mặt hàng kho:

Ví dụ:
- Bán 1 dĩa trứng cút rang me trừ 17 trái trứng cút

- Bán 1 dĩa gà chặt trừ 1/2 con gà

Định lượng sản phẩm bán có nhiều loại hàng tồn kho:

Ví dụ: 

- Bán 1 ly trà sữa:

+ Trừ 20 ml sữa đặc

+ Trừ 20 ml syrup đào

+ Trừ 40 ml sữa tươi

 - Bán 1 bò bít tết:
+ Trừ 150 gam bò

+ Trừ 50 gam khoai tây chiên

 • Xem định lượng tỉ lệ khác 1:1
 • Cách định lượng tỉ lệ hàng tồn 1:1

 • Từ màn hình chính, ta chọn [Cài đặt] -> [Sản phẩm, dịch vụ]  (H.1.1)
 • sản phẩm
 • H 1.1
 • - Chọn 1 mặt hàng bán mà bạn muốn định lượng (H 1.2)
 • sản phẩm
 • H 1.2

- Chọn [Chỉnh sửa sản phẩm] (H.13)

 • chỉnh sửa sản phẩm
 • H 1.3
 • - Chọn [Tự động tạo mặt hàng tồn kho] -> [Lưu] (H 1.4)
 • tự động tạo mặt hàng kho
 • H 1.4
 • - Thoát ra ngoài màn hình chính -> [Kho] (H 1.5)
 • H 1.5
 • Vậy là khi bán mặt hàng [Bò cụng] -> Hàng tồn sẽ tự động trừ 1 lon bò cụng
 • Để thực hiện các thao tác Nhập - xuất hàng tồn, xin mời các bạn xem bài viết sau ĐÂY
 • Cách định lượng hàng tồn khác tỉ lệ 1:1:

 • - Từ màn hình chính, ta chọn [Cài đặt] -> [Sản phẩm, dịch vụ] -> [Chọn mặt hàng muốn chỉnh sửa] -> [Chỉnh sửa sản phẩm] (H 2.1)
 • chỉnh sửa sản phẩm
 • H 2.1
 • - Từ màn hình sản phẩm, ta chọn[Thiết lập combo/tồn kho] (H 2.2)
 • H 2.2
 • - Chọn dấu [+] (H 2.3)
 • H 2.3
 • - Điền các thông tin trong màn hình tiếp theo (H 2.4)

H 2.4

Sau khi bấm Lưu, màn hình có ra phần chọn định lượng hàng tồn kho để chỉnh sửa, ta chỉnh sửa theo công thức pha chế (Cho 1 ly trà sữa) tương ứng với nguyên liệu trong ly trà sữa ở H 2.6

định lượng 5

H 2.5

H 2.6

'

 

 

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!