Kết nối máy quét mã vạch

Trước tiên, chúng ta phải đảm bảo máy in tem đã được kết nối và in thành công
Bước 1: Đầu tiên Ta thêm mã barcode cho đồ uống, món ăn cần in, ta vào phần [Cài Đặt] (H1)

H1

Bước 2: Ta chọn Danh mục [Sản phẩm dịch vụ] (H2)

H2

Bước 3: Ta chọn nhóm và món đồ uống, món ăn cần thêm mã barcode (vd: Nhóm CAFÉ MÁY và Món Caramel Machiato) (H3)

H3

- Sau đó sẽ xuất hiện thông báo tùy chọn của món đó, Ta chọn [Chỉnh sửa sản phẩm] (H4)

H4

- Tại mục Mã barcode: ta nhập vào mã barcode cho món cần in và cập nhật (H5)

mã barcode

H5

- Ví dụ ở trường hợp này ta nhập mã barcode là: 123 (H6)

H6

Bước 4: Ta quay lại chọn nhóm đồ uống, món ăn cần in và nhấn vào nút 3 chấm trắng như trên hình ảnh (vd: Nhóm CAFÉ MÁY) (H7)

H7

- Sau đó ta chọn [In mã vạch sản phẩm] (H8)

H8

- Ta chọn các món cần in mã vạch ( theo hình ảnh)

Bước 5: Ta chọn [In mã vạch]

H9

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!