Quản Lý Đóng, Mở Ca, Thống Kê Báo Cáo Ca Trên App

Bước 1: Từ màn hình chính -> [Bán hàng], trong màn hình bán hàng, bạn chọn [↓] (H1)

H1

Sau đó chọn [Mở ca] (H2)

 

H2

Điền đầy đủ các thông tin ca, thông tin bàn giao từ ca trước (H3)

Ca làm việc: Là ca và giờ làm việc của nhân viên
🕗: Chọn giờ và ca làm việc

Thêm quỹ đầu ca: Số tiền đầu ca còn trong két

Két đựng tiền: 1 cửa hàng có thể có nhiều két thu ngân khác nhau. Thu ngân trước khi vào làm việc chọn tên két thu tiền của mình

Người bàn giao: Tên người làm việc từ ca trước

SL hoá đơn: số lượng

H3

Khi hết giờ làm việc, nhân viên nhấp vào chữ [Đóng ca] (H4)

H4

Trong báo cáo đóng ca ở H5H6 ta sẽ có một số báo cáo sau đây:

Đầu ca: Là số tiền trong két có từ đầu ca

Phát sinh: Là số tiền bán hàng hoặc chênh lệch trong ca

Cuối ca: Là số tiền còn lại trong két (Do phần mềm tính: Đầu ca + Phát sinh)

Thực tế trong két: Thường là số tiền Đầu ca + Phát sinh trong ca, tuy nhiên do nhân viên gây mất mát, chi trả tiền cho nhà cung cấp hoặc quên in hoá đơn mà số tiền thực tế trong két có thể thấp hơn hoặc cao hơn thực tế.

Chênh lệch: Là số tiền thực tế chênh lệch so với phần mềm

H5

Nhân viên sau đó bấm [In biên bản] để in biên bản bàn gia ca và ký xác nhận, tiền mất mát ca nào, ca đó sẽ chịu trách nhiệm (H6)

H6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!