Thiết lập in từ giả lập máy tính đến máy in cổng LAN

Sau khi tải xong giả lập

Từ màn hình chính bạn vào phần [Cài Đặt] (H1)

chọn cài đặt

H1

Chọn [Thiết lập máy in] (H2)

thiết lập máy in

H2

Chọn [Máy in mặc định] (H3)

 

H3

Ở màn hình như H3 khi chọn [Bật], ở phần [Kết nối], ta chọn [Máy in LAN/Wifi Phổ biến] 

H4

Sau đó [Nhập IP] của máy in (H3)

Ví dụ: IP của máy in đang là [192.168.0.250] (H4)

Thì ta nhập vào rồi bấm [Đồng ý]

 

H4

Sau đó bấm [In thử], nếu ra giấy thì thiết lập hoàn chỉnh.

in thử

 

 

 

 

 

 

 

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!