Thiết lập in từ giả lập máy tính đến máy in cổng LAN

Sau khi tải xong giả lập

Từ màn hình chính bạn vào phần [Cài Đặt] (H1)

chọn cài đặt

H1

Chọn [Thiết lập máy in] (H2)

thiết lập máy in

H2

Chọn [Máy in mặc định] (H3)

 

H3

Ở màn hình như H3 khi chọn [Bật], ở phần [Kết nối], ta chọn [Máy in LAN/Wifi Phổ biến] 

H4

Sau đó [Nhập IP] của máy in (H3)

Ví dụ: IP của máy in đang là [192.168.0.250] (H4)

Thì ta nhập vào rồi bấm [Đồng ý]

 

H4

Sau đó bấm [In thử], nếu ra giấy thì thiết lập hoàn chỉnh.

in thử

 

 

 

 

 

 

 

hệ thống pos
TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn! Chat với chúng tôi qua Zalo!