Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

Theo nghị định 123 và thông tư 78, từ tháng 7/2022, hầu hết các mô hình kinh doanh đều cần triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Đặc biệt từ đầu năm 2023, nhà nước ta ngày càng đẩy mạnh vấn để này. Vậy hóa đơn cấp mã của cơ quan thuế là gì? Làm sao để xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? Trong viết dưới đây, PosApp sẽ giới thiệu chi tiết cho bạn.

hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1/ Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì ?

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn được tạo và cung cấp bởi hệ thống xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế được tính bao gồm hóa đơn điện tử được xuất từ máy tính tiền.

Ngược lại hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do các tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Vậy làm thế nào để xuất hóa đơn điện tử có mã số thuế chính xác?

Xem Thêm:  Dễ dàng xuất hóa đơn điện tử M-Invoice từ máy POS PosApp

2/ Cách xuất hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

người kinh doanh

Cách xuất hóa đơn điện tử có mã số thuế đúng quy định

Hiện nay, hộ kinh doanh là một trong những đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, các hộ kinh doanh được phép xuất hóa đơn giá trị gia tăng GTGT theo tháng nhưng hóa đơn này phải mua từ cơ quan thuế:

  • • Cơ quan thuế sẽ bán cho hộ kinh doanh tối đa 1 quyền trong đó gồm 50 số/ loại hóa đơn.
  • • Từ lần thứ hai trở đi, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra tình hình kê khai nộp thuế và tình hình sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh đó. Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ xem xét việc hộ kinh doanh đề nghị mua hóa đơn và sau đó sẽ tiến hành bán hóa đơn cho hộ kinh doanh.
  • • Trường hợp các hộ kinh doanh muốn mua hóa đơn lẻ thay vì mua hóa đơn theo quyển thì cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh. Đối với trường hợp này, hộ kinh doanh sẽ không cần nộp tiền cho cơ quan thuế.
  • • Trường hợp hộ gia đình sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu nhưng chưa hết tháng, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số lượng hóa đơn mà hộ kinh doanh đã sử dụng và thời gian sử dụng. Từ đó quyết định số lượng hóa đơn cho những lần sau.
  • • Trường hợp các hộ kinh doanh đang mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng muốn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử hay tự in hóa đơn thì sẽ cần phải dừng hóa đơn do cơ quan thuế cung cấp. Thời gian tạm dừng sẽ tính từ ngày bắt đầu chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử/ tự tin.

Lưu ý: Theo Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua – bán hàng hóa, dịch vụ từ ngày 01/7/2022.    

3/ Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân

Xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử theo quy định của cơ quan thuế

Căn cứ theo nghị định tại khoản 3 Điều 8 Thông Tư 78/TT-BTC thì hóa đơn điện tử của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế cần có các nội dung sau:

  • • Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán
  • • Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế)
  • • Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn hàng, số lượng,... Trường hợp tổ chức doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT và tổng tiền thanh toán có thuế GTGT
  • • Thời điểm lập hóa đơn
  • • Mã của cơ quan thuế

Bên cạnh đó theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có sửa đổi bổ sung cho Điều 16 Thông tư 32/2014/TT-BTC và khoản 2 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC, đối với khách hàng cá nhân không lấy hóa đơn thì bên mua vẫn phải xuất hóa đơn đầy đủ cho từng lần bán. Đồng thời từ thời điểm triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC thì bên bán còn cần báo cáo dữ liệu hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế

Xem Thêm:  Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể

4/ Quy trình xuất hóa đơn điện tử có mã số thuế từ máy tính tiền PosApp

PosApp là một trong những đơn vị hàng đầu chuyến cung cấp các giải pháp quản lý bán hàng như phần mềm quản lý nhà hàng, cafe, tạp hóa, siêu thị,... giúp cửa hàng vận hành hiệu quả. 

Ngoài cung cấp dịch vụ phần mềm, PosApp còn cung cấp các thiết bị phần cứng hỗ trợ bán hàng như máy bán hàng POS, máy bán hàng cầm tay, máy Pos quẹt thẻ, máy in hóa đơn, và các thiết bị bán hàng khác.

Hiện tại PosApp đã và đang cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử giúp chủ quán xuất hóa đơn từ máy tính tiền nhanh chóng. Vậy làm thế nào để xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền PosApp?

Có 2 cách để bạn có thể xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ máy tính tiền PosApp:

+ Xuất hóa đơn trước: Xuất hóa đơn trực tiếp trên máy pos khi bán hàng

+ Xuất hóa đơn sau: Bán hàng xong, bạn có thể tìm lại đơn đó trên web và tiến hành xuất

5/ Một số mẫu hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế

Dưới đây là một số mẫu hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của các đơn vị đã liên kết với PosApp:

mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế của SInvoice - Viettel

mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế của VInvoice - Megabiz

mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế của E-Invoice

mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế của M-Invoice

mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế của FPT-EInvoice

6/ Điều kiện để được cơ quan thuế cấp mã HĐĐT  

Xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải thỏa những điều kiện được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

- Đúng thông tin đăng ký theo quy định tại Điều 14 Nghị định 119

- Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119

- Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 119

- Được cơ quan thuế gửi thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

- Thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

- Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử: thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119

- Nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử: được cơ quan thuế gửi thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119

- Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 8 Nghị định 119

Trên đây là tổng hợp thông tin về hóa đơn điện tử và hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử có mã số thuế của cơ quan nhà nước, xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền giúp các chủ quán  nắm bắt thông tin, tránh bị cơ quan nhà nước phạt. Hi vọng những nội dung trên là hữu tích với bạn. PosApp chúc bạn kinh doanh thật thành công.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền tốt nhất? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất!Hoặc gọi trực tiếp đến số Hotline: 1900.3016 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Xem thêm

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!