Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 không?

Từ ngày 01/07/2022, các hộ kinh doanh cá thể sẽ phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78. Đây là quy định mới về hóa đơn hộ kinh doanh, cá nhân cần phải nắm rõ khi tham gia sản xuất bán hàng.

Cần lưu ý gì đối với hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể? Những doanh nghiệp nào được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?

Cùng PosApp tìm hiểu chi tiết về những quy định, điều kiện, đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây.

hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể

1/ Trường hợp buộc sử dụng HĐĐT trước tháng 7/2022

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC có quy định, các đối tượng sau đây buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử:

 • • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
 • • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
 • • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Các trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh gồm:

 • • Cá nhân kinh doanh không thường xuyên, nộp thuế theo từng lần phát sinh.
 • • Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai ngừng, tạm ngưng hoạt động kinh doanh.
 • • Hộ kinh doanh cá thể thuộc diện bị cơ quan thuế cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Cơ quan thuế cung cấp thông tin về áp dụng hóa đơn kèm theo tờ khai thuế của năm 2022 đến từng hộ kinh doanh (20/11 - 05/12/2021)  

 • • Hộ khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thường xuyên sẽ được cơ quan thuế hướng dẫn chuyển đổi sang phương pháp kê khai để sử dụng HĐĐT.
 • • Hộ khoán có nhu cầu sử dụng HĐĐT theo từng lần phát sinh sẽ được cơ quan thuế hướng dẫn nộp tờ khai thuế khoán cho năm 2022 theo quy định, thực hiện thủ tục đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
 • • Đối với các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh, khi phát sinh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần hóa đơn cho người mua thì cần đề nghị hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh tuân thủ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2/ Trường hợp chưa bắt buộc sử dụng HĐĐT trước tháng 7/2022

người kinh doanh

Từ ngày 01/07/2022, quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định tất cả hộ, cá nhân kinh doanh phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, một số đối tượng đặc biệt ngoại lệ vẫn có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của Cơ quan Thuế, cụ thể:

 • • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử
 • • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có hệ thống phần mềm kế toán, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế.

Những đối tượng trong trường hợp này được sử dụng tiếp tục hóa đơn giấy nhưng thời gian sử dụng tối đa là 12 tháng, cụ thể:

 • • Tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01/07/2022 đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã hoạt động trước tháng 07/2022.
 • • Tối đa 12 tháng kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập kể từ ngày 01/07/2022.

3/ Hóa đơn bán hàng trực tiếp là gì? Đối tượng nào được sử dụng?

tất cả ngành nghề

Căn cứ tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định, hóa đơn bán hàng (hay còn gọi là hóa đơn bán hàng trực tiếp/hóa đơn thông thường) là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Đây là một loại hóa đơn quen thuộc đối với các hộ kinh doanh cá thể. Loại hóa đơn này do chi cục Thuế cấp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh với phương thức nộp thuế trực tiếp. 

Căn cứ tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định các đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

 • • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ nước ta
 • • Hoạt động vận tải quốc tế
 • • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được xem là xuất khẩu
 • • Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

Tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa các tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.” 

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về các đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế bao gồm:

 • • Các tổ chức kinh doanh nhưng không theo hình thức doanh nghiệp, bao gồm nhà thầu nước ngoài, hợp tác xã, ban quản lý dự án;
 • • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;
 • • Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp với tỷ lệ phần trăm theo doanh thu;
 • • Các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự đặt tự in, có rủi ro cao về thuế;
 • • Các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự đặt, tự in, từng bị xử lý sai phạm, phạt hành chính vì trốn, gian lận thuế.

4/ Hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp có được sử dụng HĐĐT?

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Căn cứ theo khoản 5 Điều 51 và Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, hộ kinh doanh cá thể thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn trực tiếp và nộp thuế theo phương thức thuế khoán (hộ khoán) được sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Theo hướng dẫn tại Câu 7 Cẩm nang về hóa đơn điện tử số 2 của Cục thuế TP.HCM hướng dẫn về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của hộ khoán như sau:

“Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP thì hộ khoán sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Khi phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn, hộ khoán có thể gửi đề nghị cấp hóa đơn lẻ theo mẫu 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo địa chỉ: hoadondientu.gdt.gov.vn) để được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh và phải nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn.

Trường hợp hộ khoán chưa đáp ứng quy mô là hộ kinh doanh lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiện lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC và có tài khoản thuế điện tử, có điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) kết nối mạng internet, thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Để sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kê khai phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT theo quy định. Hộ kê khai liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.”

5/ Những điều cần lưu ý khi triển khai hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh

từ chối hóa đơn điện tử

Để hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh, cá nhân có thể sử dụng hóa đơn điện tử một cách dễ dàng, gần đây Tổng chi cục Thuế đã tổ chức hội nghị chuyên đề hỗ trợ trực tuyến về thủ tục thuế cho các hộ kinh doanh, cá nhân. Trong đó, có hỗ trợ về việc chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử.
Tại buổi hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cơ quan Thuế đối với những quy định mới phải triển khai thống nhất, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh trong thời gian đầu thực hiện.

 • • Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01/07/2022 đối với hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trước ngày 01/07/2022
 • • Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu đăng ký sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh cá thể mới thành lập từ ngày 01/07/2022.

Đối với trường hợp các hộ chuyển đổi nộp thuế theo phương pháp kê khai phải có sự hỗ trợ tích cực từ Cơ quan Thuế để đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ để không làm gián đoạn việc sử dụng hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6/ Một số câu hỏi thường gặp


Ai sử dụng hóa đơn điện tử không phải trả tiền?

Đối với các đối tượng có thể sử dụng hóa đơn điện tử không phải trả tiền chỉ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã trong vòng tối đa 12 tháng từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Đối tượng được phép áp dụng bao gồm:

1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

2. Các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được thực hiện theo danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được kèm theo tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Có thể thêm logo hay thông tin khác vào hóa đơn điện tử không?
Các thông tin không bắt buộc trên hóa đơn điện tử như logo, nhãn hiệu, thương hiệu, hình ảnh cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân có thể thêm vào nội dung hóa đơn điện tử. Những nội dung này được quy định căn cứ theo Khoản 15 Điều 10 tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

“Ngoài các nội dung hướng dẫn từ khoản 1 đến khoản 13 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán. Tùy theo đặc điểm, tính chất giao dịch và yêu cầu quản lý, trên hóa đơn có thể thể hiện thông tin về Hợp đồng mua bán, lệnh vận chuyển, mã khách hàng và các thông tin khác.”

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh, cá thể
Theo Tiết c.2, Điểm c, Khoản 2, Điều 13, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hộ, cá nhân kinh doanh xác định cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh như sau:

1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế quản lý nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh.

Trường hợp nào phải ngưng sử dụng hóa đơn điện tử?
Quy định rõ tại Khoản 1 Điều 16 thuộc Nghị định 123/2020/NĐ-CP có nêu rằng các cá nhân, hộ kinh doanh thuộc những trường hợp sau đây phải ngưng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã:

1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không còn hiệu lực mã số thuế.
2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.
3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.
4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

Mức phạt đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh chậm hoặc không chuyển hóa đơn điện tử đúng hạn?
Khi các hộ kinh doanh, cá nhân không áp dụng hoặc chậm chuyển từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được xem là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của Điều 30 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Các mức phạt về việc không sử dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh được nêu cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 – 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 – 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
+ Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn thời gian quy định;
+ Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không cần đầy đủ số lượng hàng hóa đã lập trong kỳ.

Phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
+ Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời gian quy định.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng bắt buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế để khắc phục hậu quả. Biện pháp này chỉ áp dụng đối với các trường hợp chuyển không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ được tổng hợp trong bảng dữ liệu hóa đơn điện tử hoặc không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời gian quy định.


Hy vọng với những thông tin về hóa đơn điện tửPosApp tổng hợp được sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu về cách áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử. Mong bạn sẽ luôn gặp suôn sẻ trong việc kinh doanh của mình!

Bạn đang tìm kiếm giải pháp hóa đơn điện tử tốt nhất? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất!Hoặc gọi trực tiếp đến số Hotline: 1900.3016 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Xem thêm

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!