Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử – doanh nghiệp cần lưu ý

Đến tháng 7 năm 2022, nhà nước ta sẽ áp dụng những quy định mới về hóa đơn điện tử, đó là nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Các cửa hàng và doanh nghiệp cần hết sức lưu ý về nghị định này nhằm triển khai hóa đơn điện tử đúng với quy định mới. 

Trong bài viết dưới đây, PosApp sẻ thông tin đến bạn chi tiết nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC.

Nghị định 123 về hóa đơn điện tử

1/ Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành vào ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Nghị định này quy định về việc:

 • + Quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • + Quản lý, sử dụng chứng từ thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí
 • + Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.  

2/ Hiệu lực thi hành nghị định mới về chứng từ điện tử

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Khuyến khích các cơ quan tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng, công nghệ thông tin về chứng từ điện tử nên áp dụng nghị định này trước ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Lộ trình triển khai, áp dụng nghị định 123 được Bộ Tài Chính chia làm hai giai đoạn:

 • + Giai đoạn 1 (Từ 01/01/2021 đến 31/03/2022): Áp dụng triển khai hóa đơn điện tử tại 6 Tỉnh, Thành phố gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. 
 • + Giai đoạn 2 (Từ 01/04/2022 đến 07/2022): Áp dụng nghị định 123/2020/NĐ-CP về chứng từ điện tử trên cả nước.

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Ngoài ra, theo điều 60 của nghị định 123 có nhắc đến, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30/06/2022. Các hóa đơn giấy này đã được thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020.

Thêm nữa, các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi hóa đơn, chứng từ điện tử không mã thành chứng từ điện tử có mã của cơ quan thuế. 

Các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm in bill tính tiền thì tiếp tục sử dụng như hiện tại và xuất hóa đơn như bình thường.

Đến khi cơ quan thuế có thông báo đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC thì các doanh nghiệp, cửa hàng tiến hành gửi thông tin đăng ký đến cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

3/ Đối tượng áp dụng nghị định 123

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP về chứng từ điện tử, các đối tượng được quy định áp dụng nghị định này bao gồm:

 • • Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gồm: 
 • - Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 
 • - Hợp tác xã, liên hợp tác xã
 • - Hộ, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác
 • - Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • - Đơn vị không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh
 • • Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 • • Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí.
 • • Người nộp thuế, phí và lệ phí.
 • • Đơn vị có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 
 • • Tổ chức nhận in hóa đơn, chứng từ; Tổ chứng cung cấp phần mềm tự in chứng từ, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng từ điện tử.
 • • Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế (bao gồm cả chi cục thuế khu vực)
 • • Cơ quan hải quan bao gồm Tổng cục Hải Quan, Cục Hải Quan, Cục kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải Quan.
 • • Các tổ chức cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng hóa đơn và chứng từ.  

Cụ thể, các đối tượng áp dụng nghị định được nêu ở trên sẽ phân ra làm 3 nhóm đối tượng chủ yếu gồm: 

3.1/ Hóa đơn, chứng từ điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được cấp theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng khi:

 • + Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng chứng từ điện tử có mã nhưng cần phải có hóa đơn để giao cho khách.
 • + Tổ chức không kinh doanh nhưng có giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • + Doanh nghiệp sau khi giải thể, phá sản có phát sinh thanh lý tài sản, cần có hóa đơn để giao cho người mua. 

Chứng từ điện tử có mã được cấp theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng khi:

 • + Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc diện nộp thuế, giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế, có thanh lý tài sản, cần hóa đơn.
 • + Doanh nghiệp cần hóa đơn để thực hiện các hoạt động đã ký trước đó. 
 • + Tổ chức cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản.

3.2/ Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Tổ chức doanh nghiệp sử dụng chứng từ điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm: 

 • + Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế buôn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị hàng hóa hay từng lần bán cần áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trừ các trường hợp sử dụng chứng từ điện tử không mã hoặc có mã theo theo từng lần phát sinh được nêu bên trên.
 • + Hộ kinh doanh hay cá nhân có quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai và các trường hợp các định được doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
 • + Ngoài ra, nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử cũng quy định doanh nghiệp thuộc đối tượng rủi ro về thuế cũng áp dụng chứng từ điện tử có mã của cơ quan thuế.   

3.3/ Hóa đơn, chứng từ điện tử không có mã của cơ quan thuế

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Tổ chức doanh nghiệp được sử dụng chứng từ điện tử không có mã của cơ quan thuế bao gồm: 

 • + Các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính, cung cấp nước, tổ chức tài chính, bảo hiểm y tế, thương mại điện tử, siêu thị, vận tải, logistics. 
 • + Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm in bill tính tiền để lập chứng từ điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Xem Thêm:  250+ Mẫu kệ siêu thị tạp hóa-bán hàng mini-giá rẻ đẹp nhất

4/ Phương thức đăng ký và thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Theo điều 15 thuộc nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 điều 16 của nghị định này cần đăng ký sử dụng chứng từ điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.  

Ngoài ra, tổ chức doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ được Tổng cục Thuế ủy nhiệm cung cấp các trường hợp sử dụng chứng từ điện tử của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký hóa đơn điện tử từ doanh nghiệp, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo đến doanh nghiệp về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng chứng từ điện tử.

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử theo nghị định 123, các doanh nghiệp cần cần phải ngưng sử dụng chứng từ điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Trình tự thủ tục tiêu hủy hóa đơn giấy được thực hiện theo quy định tại điều 27 Nghị định này.

5/ Hóa đơn điện tử được tạo ra từ máy tính tiền

máy POS 1 màn hình

Kể từ tháng 07 năm 2022, bất kể các cửa hàng, doanh nghiệp đang kinh doanh bán lẻ, siêu thị, tạp hóa, nhà hàng, quán cafe, quán trà sữa, spa, thẩm mỹ viện,... cần phải chuyển đổi số và áp dụng suất hóa đơn điện tử từ máy pos bán hàng.

Các hóa đơn, chứng từ điện tử này cần đảm bảo:

 • + Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền.
 • + Không bắt buộc doanh nghiệp, cửa hàng phải có chữ ký số.
 • + Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác minh là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi doanh nghiệp xác định nghĩa vụ nộp thuế.

Do đó nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và tăng sức cạnh tranh với đối thủ, cửa hàng đang áp dụng phương thức quản lý, xuất hóa đơn truyền thống cần ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên máy Pos bán hàng

PosApp là một trong những đơn vị cung cấp các giải pháp quản lý bán hàng hiệu quả bao gồm phần mềm quản lý bán hàng và máy Pos bán hàng. 

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 30.000 khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như nhà hàng, quán ăn, cafe, trà sữa, siêu thị, cửa hàng tiện lợi. tiệm thuốc, tiệm nail, salon tóc,... tin dùng và tiếp tục sử dụng giải pháp quản lý bán hàng PosApp.

ký kết hợp đồng

Năm 2021, PosApp được nhận sự đầu tư từ Shark Nguyễn Hòa Bình. Shark Bình nguyên là nhà sáng lập kiêm chức chủ tịch của tập đoàn NextTech. Ông cũng đã từng tham gia chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ (Shark Tank Việt Nam mùa 3 năm 2019). 

Từ ngày được Shark Bình đầu tư, hỗ trợ, PosApp chính thức trở thành thành viên của tập đoàn Next360 và PosApp mong muốn cung cấp nhiều giá trị hơn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

6/ Trách nhiệm của doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử 

hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi sử dụng chứng từ điện tử có mã của cơ quan thuế cần lưu ý:

 • + Quản lý chặt chẽ tên, mật khẩu các tài khoản xuất hóa đơn được cơ quan thuế cấp.
 • + Tạo hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và gửi cho người mua, cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn.
 • + Chuyển dữ liệu chứng từ điện tử không có mã đến cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

Trên đây là những điểm nổi bật đáng lưu ý trong nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh cần biết. PosApp chúc cho hoạt động kinh doanh của các bạn thật thành công. 

Bạn đang tìm kiếm phần mềm in bill tính tiền tốt nhất? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất!Hoặc gọi trực tiếp đến số Hotline: 1900.3016 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Xem thêm:

TẢI BÁO GIÁ!
Tải báo giá
Chat ngay để nhận tư vấn!